Fender – Stratocaster – 1983

Early Fullerton 1962 reissue